TSE-HYB – Hizmet Yeterlilik Belgesi

Çorlu Danışmanlık, hizmet verilecek servisin, ilgili ürün veya ürün grubu için hazırlanan hizmet standartlarına veya teknik düzenlemelere uygun olup olmadığını araştırarak, firmanın Hizmet Yeterlilik Belgesi alıp almıyacağı konusunda önceden müşterisini bilgilendirmekle yükümlüdür.

TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi, 21.12.2001 tarih ve 24617 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan TRKGM-2001/7 sayılı tebliğe göre sanayi malı üreten işletmeler satış Sonrası Servis Hizmetleri Yeterlilik Belgesi almak zorundadırlar. Ancak bu belgeyi alabilmek için öncelikle TSE’den satış sonrası servis hizmetinin verileceği servis istasyonunun ilgili ürün veya ürün grubu için hazırlanan hizmet standartlarına veya teknik düzenlemelere uygun olduğunu gösterir “Hizmet Yeterlik Belgesi” almanız gerekmektedir. Bu hususta değişik iş kolları için TSE tarafından hazırlanan farklı kriterler veya standartlar bulunmakta olup Mobilya Sektörüne ilişkin kriterler örnek olarak aşağıda verilmiştir.

Servisin Yeri ve Binası Nasıl olmalıdır?

Servis tercihen aynı meslek grubu için ayrılmış bölgelerde olmalıdır.
İmalatçının servis hizmetide vermesi halinde; bu hizmet imalathanenin bünyesinde verilebilir.

Servise günlük ulaşım araçları ile ulaşılabilmelidir. Serviste müşterek veya münferit kullanma özelliğinde otopark imkanı bulunmalıdır. Servis binasının yapımında tercihen kolay yanmayan malzemeler kullanılmış olmalıdır.
Servise gelen mobilyaların indirilip, bindirilmesi ve servisi içine taşınması için gerekli tedbirler alınmış olmalıdır.
Servis giriş kapısı mobilyaların girebileceği ölçüde olmalı, kolay görülebilmeli, hırsızlık vb. tehlikelere karşı gerekli tedbirler alınmış olmalıdır.
Şayet servis hizmeti imalatçı tarafından veriliyor ise; tercihen dış vitrin bulunmalı, vitrin servis binasının cephe görüntüsüne uygun büyüklükte planlanmalı, kolay yanmayan malzemeden yapılmalı, soğuk havalarda vitrin camının buğulanmaması için tedbir alınmalı, uygun şekilde aydınlatılmalı,uygun renk, şekil ve boyutta iş yeri tabelası bulunmalıdır.
Servisteki birim ve mekanlar hizmete yetecek büyüklükte olmalı, amaca uygun eşyalarla tefriş edilmelidir. Serviste idari birim, müşteri kabul birimi, konstrüksiyon, döşeme, dikiş, üst yüzey işlemleri birimleri, tamiratı yapılan mobilyaların bekletildiği mahal, işçi dinlenme mahalli , wc-lavabo ve tercihen duş bulunmalıdır.
Servis tamirat kapsamı içinde bulunan bir kısım hizmeti; kendi sorumluluğunda olmak kaydıyla, başka iş yerlerinden temin edebilir. Bu durumda bu hizmetlerin verileceği mekanlar serviste aranmaz.

Hizmetle İlgili Hususlar Nelerdir?

Bu kapsamda servis kusurun niteliğine göre hizmeti müşteri adresinde verebilecek şekilde imkana sahip olmalıdır. Imalatçı firma; imalattan kaynaklanan ve ayıplı mal kapsamına giren hususların giderileceğine dair yazılı taahhütname vermelidir.
Servis hizmetinin bir kısmı, anlaşmalı başka servis veya imalathaneler eliyle verilebilir. Bu durumda hizmetin kalitesinden taahhüdü veren servis sorumludur. Imalatçı tarafından verilen servis hizmetleri uygulamasında; bayiler tarafından satışı yapılan mobilyaların servis hizmetinin sorumluluğu da anabayii (imalatçı) tarafından üstlenilir.
Her türlü servis hizmeti teknik ve idari hükümlerin yer aldığı sözleşme esasına göre verilir.
Serviste işçilik ve malzeme fiatlarını gösteren bir fiat listesi bulunmalı, tercihen yazılı olarak fiat mutabakatına varıldıktan sonra hizmet verilmelidir.
Hizmetin tamamlanmasını müteakip, müşteri önünde ilgili testler yapılmalı, müşterinin bulunmaması halinde test belgeleri ile işçilik, malzeme ve parçaları gösteren bir “Gerçekleştirme Belgesi” düzenlenmeli, imzalanarak birer nüshası müşteriye verilmeli, hizmetin tamamlanmasını müteakip bilgi ve teknik yardıma devam edilmelidir.
Serviste hizmete ilişkin standartlar , periyodik mesleki yayınlar ve mobilya tamiratına ilişkin yayınlar bulunmalı ve müşterinin incelemesine sunulmalıdır.

Serviste Çalışan Personele İlişkin Hususlar Nelerdir?

Servis hizmetinin imalatçı işletme tarafından verilmesi durumunda, işletme; bayileri de dahil satışı yapılan mobilyaların cins ve sayılarına ilişkin istatistiki bilgiler tutmalı ve buna göre belirleyeceği iş hacmini karşılayacak nitelikte ve sayıda personel istihdam etmelidir.
Çalışan teknik elemanlar tercihen bu alanda mesleki eğitim görmüş olmalı, servisin kendi iç prensiplerine göre zaman zaman eğitimden geçirilmelidir.
Servis istendiğinde çalışan teknik elemanların kendi personeli olduğunu yasal belgelerle ispatlayabilmelidir.

Dikkat Edilecek Diğer Hususlar Nelerdir?

Serviste çevre mevzuatı ile işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin bütün tedbirler alınmalıdır. Servis atıksız yakıt kullanmak suretiyle, uygun bir sistemle ısıtılmalı, tabii olarak havalandırılmalı, mümkün olmadığı takdirde mekanik havalandırma bulunmalıdır.
Bu kapsamda servis kusurun niteliğine göre hizmeti müşteri adresinde verebilecek şekilde imkana sahip olmalıdır.
Servisteki müşterek veya münferit kullanma özelliğindeki WC’nin teknik özellikleri TS8357’ye uygun olmalıdır.
Servis iskelet (konstrüksiyon), metal mekanizasyon, döşeme, dikiş, üst yüzey ve test iş ve işlemlerinin tamamını kendisi veya bir kısmını sözleşmeli olarak başka bir servis veya imalathane eliyle yapabilecek şekilde takım, tezgah, makine, avadanlık ve malzemeye sahip olmalıdır.
Servis ve /veya sözleşmeli hizmet veren servis, istendiğinde bu donanımların kendi malı olduğunu yasal belgelerle ispatlayabilmelidir.

Hizmet Belgelendirme Nedir?

Hizmet belgelendirmesi tüketiciye sunulan hizmetlerin ilgili Türk Standardı veya kriterlere uygun olduğunu gösteren belgelendirmedir.
Uygunluğun tespit edilmesi durumunda kuruluşlara verilen belge ise Hizmet Yeterlilik Belgesidir. Bu belgeyi almaya hak kazanan kuruluşlar aşağıdaki markayı kullanabilir;

Hizmet Yeterlilik Belgesini Kimler Alabilir?

4077 Sayılı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Kanununa Göre Garanti Kapsamına Giren Ürünleri imal ve ithal Eden Kuruluşlar;
Beyaz eşya servisleri, otomobil servisleri, bilgisayar, elektronik eşya servisleri vb.

İhale ile Kamu Hizmetlerini Yapan ve Yapmaya Talip Olan Kuruluşlar;
Yemek , temizlik, güvenlik, peyzaj, çamaşır yıkama, ilaçlama vb. hizmeti veren kuruluşlar

Güvenlik Riski Taşıması Nedeniyle Yasal Zorunluluğu Olan Kuruluşlar;
LPG-CNG ikmal ve dönüşüm istasyonları vb.

Sektöründe Kendi Hizmet Kalitesini Müşterilerine Karşı Garanti ve ispat Etmek isteyen Kuruluşlar;
Fırın, Lokanta, fotoğraf stüdyoları vb.