CE Marking

CE işareti malların serbest dolaşımını sağlayabilmek amacıyla Avrupa Birliği’nin, 1985 yılında oluşturduğu bir sağlık ve güvenlik işaretidir..

CE işareti; bir kalite simgesi olmayıp üzerine iliştirildiği ürünün ilgili yönetmeliğin tüm gereklerini karşıladığı anlamına gelen ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında malların serbest dolaşımını sağlamak amacıyla ortaya çıkan bir işarettir.
CE  işareti üzerine iliştirildiği ürünün insan, hayvan ve çevre açısından sağlıklı ve güvenli olduğunu gösteren uygunluk işaretidir.  Şu an sayısı 25’i bulan Yeni Yaklaşım Direktiflerinden biri veya bir kaçı kapsamına giren bir ürünün CE  İşareti taşımadan AB pazarına girebilmesi mümkün değildir.

CE logosu taşıyan bir ürün:

 • İnsan emniyeti,
 • Can ve mal emniyeti,
 • İnsan sağlığı,
 • Çevre koruması,
 • Enerji tasarrufunu öngörür.

CE BELGESİNİN ALINMA AŞAMALARI

1. Adım

 • Ürünün tanımlanması
 • Ürünün hangi direktifler kapsamında yer aldığının belirlenmesi
 • Standartlar var mı?
 • Ulusal standartlara uygun mu?
 • Ürün standartlara uygun mu?
 • Yetkili kurumun müdahalesine gerek var mı?

2. Adım

 • Kalite Sistemine gerek var mı?
 • Uygulanacak Avrupa Direktifleri ve harmonize Avrupa standartları belirli mi?

3. Adım

 • Teknik Dokümantasyon
 • İmalatçının Uygunluk Deklarasyonu
 • EU Model/Tip Sertifikası

4. Adım

 • CE markasının ürüne vurulması ( Yetkili kurum numarası ile veya numarasız)

5. Adım

 • Kalite Yönetim Sistemi içinde ürünün denetlenmesi

6. Adım

 • Ürünün çıkacak yeni standartlara veya değişikliklere göre doğrulanması.

CE MARKASININ VURULMASI

 • İmalatçı, ithalatçı tarafından vurulur.
 • CE markası EU Direktiflerinin ve Uygunluk prosedürlerinin ürün üzerinde onaylandığını belirtir.
 • CE uygunluk işareti aşağıdaki şekildeki gibi “CE” harflerini taşır:

Özel boyutlar verilmediğinde, CE işareti en az 5 mm yüksekliğinde olmalıdır.

 • CE işareti ürüne veya onun veri plakasına konmalıdır.
 • CE markası görünebilir, okunaklı ve silinmez bir şekilde konulmalıdır.
 • CE işareti, üretim kontrol aşamasının son evresinde konulmak zorundadır.

Teknik Dosyanın Oluşturulması:

 • Ürünle ilgili teknik bilgi.
 • Kullanım talimatları, kılavuzlar.
 • Uygunluk Deklarasyonu.

CE markası taşıyan bir ürün tehlike oluşturursa şu önlemler alınır:

Üye ülkeler:

 • Ürünü pazardan çeker.
 • Ürünün pazara arzını önler.
 • Ürünün kullanılmasını önler.
 • Serbest ticaretini önler.
 • EU komisyonuna bildirir.

EU Komisyonu, üye ülkelere yukarıdaki önlemleri kendi sınırları içinde ki ölçülere göre almalarını bildirir..

CE MARKASI İÇİN BAŞVURACAK KURULUŞLARIN YAPACAKLARI

Herhangi bir ürününe CE markalaması yapmak isteyen bir kuruluşun, öncelikle bu ürüne ilişkin bir teknik dosya hazırlaması gerekir. Teknik dosya, CE çalışmalarının temelini oluşturmaktadır. Firma ister riskli sınıfa girmeyen cihaz üretiyor ve dolayısıyla ile kendi CE vurma yetkisini kullanıyor olsun (bu noktada dilerse danışmanlık hizmeti alabilir), ister riskli ürün üretiyor ve dolayısıyla yetkili bir kurum tarafından test edilmesi gerekiyor olsun, bir teknik dosya hazırlanır.

Kendisi CE markalama hakkını kullanmak isteyen üretici bu dosyayı üretimi boyunca ve üründe fonksiyonel bir değişiklik olmadığı sürece saklar. Bu dosya, firma dışından CE ile ilgili yapılacak her tür başvuru için referans oluşturacaktır. Yetkili bir kurum tarafından belgelendirilecek olan bir firma ise bu dosyanın bir kopyasını kendinde bulundurur ve orijinalini söz konusu yetkili kuruma verir.

Örnek olarak makine sektöründe üretim yapan bir firmanın hazırlaması gereken bir teknik dosyayı oluştururken ihtiyaç duyulan bilgiler şunlardır:

 • Üretici firma hakkındaki temel bilgiler.
 • Söz konusu ürünün teknik bilgi plakası.
 • Ürünün kullanım amacı.
 • Ürünün kurulma, ayarlanma, çalıştırma, bakım ve taşıma faaliyetlerine ilişkin detaylı (mümkünse resimli) açıklamalar.
 • Ürünün tüm elektrik, hidrolik, pnömatik komponentlerinin üreticileri, kod numaraları, teknik özellikleri ve varsa yetkili bir kurum tarafından daha önce test edilip onaylandığına ilişkin sertifikaları.
 • Ürünün tüm elektrik, hidrolik, pnömatik sistemlerinin devre şemaları.
 • Ürünün mevcut kullanma kılavuzu.

Ayrıca ürünün elektriksel donanıma sahip olması durumunda yapılması gereken bazı elektrik testleri vardır. Bunların yapılması için gerekli deney teçhizatını firma karşılamalıdır. Bu teçhizata ilişkin bilgileri firmamızla temas kurarak edinebilirsiniz. Bu bilgilerin eksiksiz olarak hazırlanmış olması teknik dosyanın hazırlanmasını kolaylaştıracak ve belgelendirme süresini kısaltacaktır.